Wroniecki Ośrodek Kultury
Powróć do: Nabory

NABORY DO ZESPOŁU

 Zespół Tańca Polskiego WRONKI to kulturalna wizytówka Miasta i Gminy Wronki, podejmująca działania edukacyjne w szeroko pojętym wymiarze artystycznym.

Podczas regularnych zajęć członkowie Zespołu poznają różne style i techniki taneczne, rozwijają umiejętności ruchowe, wokalne i aktorskie, jak również biorą udział w wyjazdach na ogólnopolskie i międzynarodowe festiwale, konkursy i przeglądy oraz obozy i zgrupowania artystyczne.

Zajęcia w Zespole prowadzone są przez profesjonalną kadrę, którą tworzą wyjątkowi specjaliści i pasjonaci, a wśród nich instruktorzy tańca, choreografowie, pedagodzy baletu, rytmicy, kompozytorzy i muzycy.

W ramach realizacji planu zajęć Zespołu nauczyciele i instruktorzy prowadzą zajęcia w oparciu o metodykę nauczania muzyki i tańca w wieku wczesnoszkolnym, szkolnym i akademickim oraz autorskie programy i metody pracy. Celem prowadzonych zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień, wprowadzenie w świat wartości estetyczno-artystycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez taniec, muzykę, małe formy teatralne oraz inne formy sztuki.

 
Zapraszamy na przesłuchania do grup Zespołu w sezonie 2023/2024:

- grupa przygotowawcza (6 - 8 lat) 
2.09.2023 r. (sobota), g. 11:00 | 4.09. 2023 r. (poniedziałek), g. 16:00

- grupa dziecięca (8-12 lat)
2.09.2023 r. (sobota), g. 11:00 | 4.09. 2023 r. (poniedziałek), g. 16:00

- grupa młodzieżowa (12-16 lat)
2.09.2023 r. (sobota), g. 12:00 | 4.09. 2023 r. (poniedziałek), g. 16:00

- grupa reprezentacyjna (16+)
2.09.2023 r. (sobota), g. 11:00 | 4.09. 2023 r. (poniedziałek), g. 16:00


Przesłuchania odbędą się we Wronieckim Ośrodku Kultury. 
Należy wybrać jeden z zaplanowanych terminów.
Podczas przesłuchań instruktorzy Zespołu ocenią predyspozycje taneczno-wokalne kandydata, zaproszą do wspólnego tańca oraz poproszą o zaśpiewanie wybranej przez kandydata piosenki.
Prosimy o zabranie wygodnego, niekrępującego ruchów stroju oraz miękkiego obuwia.

 

5