Wroniecki Ośrodek Kultury
Powróć do: Grupy i zespoły WOK

Sekcja Moto Wronki

 

Grupa Moto Wronki została powołana do życia wiosną 2013 r. jako zrzeszenie pasjonatów motoryzacji. Przynależność do grupy jest dobrowolna i nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W grupie spotykają sie pasjonaci motocykli.

Sekcja Moto Wronki  chętnie współorganizuje także różne wydarzenia z Wronieckim Ośrodkiem Kultury, np. Motomajówkę  lub Wroniecką Paradę z Gwiazdorem.

Prezesem sekcji jest Wieslaw Hojan - kontakt 608 368 402

W-ce prezes Artur Woźniak - kontakt 607 807 963

Sekcja Moto Wronki

Statut Moto Wronki