Wroniecki Ośrodek Kultury

Opłaty

Wszystkie opłaty związane z UTW można uiszczać przelewem lub wpłacać gotówką na konto Wronieckiego Ośrodka Kultury:

BS Wronki 17 8961 0002 0000 0000 0824 0001

z podaniem:

- imienia i nazwiska słuchacza UTW

- za co wnoszona jest opłata i za jaki okres.

Wysokości opłat:

  • czesne (raz na semestr) - 150 zł, płatne do końca października (I semestr) i do końca lutego (II semestr) 
  • wpisowe - 20 zł. (jednorazowe).