Wroniecki Ośrodek Kultury
Powróć do: Grupy i zespoły WOK

Wroniecka Orkiestra Dęta

W marcu 1952 roku, z inicjatywy dyrektora „Wronkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych” (obecnie Amica SA), Henryka Andrzejewskiego, została założona orkiestra dęta. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry został organista miejscowego kościoła farnego pw. św. Katarzyny, Czesław Zofka. Muzycy początkowo koncertowali jako orkiestra zakładowa, później działała w strukturach Domu Kultury, następnie, przez ćwierć wieku była orkiestrą strażacką przy OSP Wronki.

 

Od 2007 roku, Wroniecka Orkiestra Dęta została włączona w struktury Wronieckiego Ośrodka Kultury, a od 2016 roku, batutę nad orkiestrą sprawuje kapelmistrz, Jacek Cieśliński.

 

Wroniecka Orkiestra Dęta uświetnia imprezy kulturalne, uroczystości kościelne i państwowe organizowane na terenie miasta i gminy, a także godnie reprezentuje naszą „Małą Ojczyznę” w regionie i poza granicami kraju.

Muzycy niezwykle cenią sobie współpracę i wzajemne wizyty Wronieckiej Orkiestry Dętej i Orkiestry Dętej BHK z Beverwijk w Holandii.

Wroniecka Orkiestra Dęta zapewnia możliwość rozwoju osobistych zainteresowań i muzycznych talentów jej członkom.

W historii swojego istnienia, w orkiestrze koncertowało wiele pokoleń muzyków, pracowało kilku dyrygentów i opiekunów orkiestry. Każdy z nich swoją osobowością, koncepcjami programowymi i organizacyjną energią przyczynił się do wzbogacenia jej dziejów nowymi, indywidualnymi rysami.

 

Dyrygenturę w orkiestrze pełnili:

Czesław Zofka.

Władysław Korzeniowski.

Włodzimierz Smolarek.

Ireneusz Jeliński.

Marek Kordowski.

Krzysztof Zaremba.

Jacek Cieśliński.

W długim łańcuchu pokoleń entuzjastów upowszechniania piękna muzyki byli ludzie, którzy przyczynili się do powstania orkiestry oraz ludzie, którzy czynili wiele, aby orkiestra trwała, aby się rozwijała, aby służyła społeczeństwu.

Wszystkim im należą się wyrazy najwyższego uznania.

 

Obecnie orkiestra liczy 37 muzyków, a w większości są to ludzie młodzi.

Wszystkich którzy pragną rozwijać swój talent muzyczny i chcieliby we wspaniałym gronie przyjaciół przeżyć muzyczna przygodę, muzycy zapraszają w swoje szeregi. Na chętnych czekają doświadczeni, dyplomowani instruktorzy o dużym dorobku artystycznym i pedagogicznym.

 

Prezes Orkiestry Dętej

Jerzy Śmiłowski