Wroniecki Ośrodek Kultury

Polityka środowiskowa WOK

Wroniecki Ośrodek Kultury dla klimatu

Wiosną 2021 r. Wroniecki Ośrodek Kultury podjął  szereg działań mających ograniczyć wpływ jego działalności na środowisko.

Zaczynamy od małych kroków:

- od dawna segregujemy śmieci i obligujemy do tego naszych partnerów i najemców

- oszczędzamy wodę poprzez użycie perlatorów w kranach, sprawdzanie zaworów w spłuczkach toalet oraz nie podlewanie roślin na zewnątrz wodą z sieci wodociągowej

- oszczędzamy energię elektryczną wyłączając niepotrzebne urządzenia oraz wymieniając uszkodzony sprzęt na niskoemisyjny

- oszczędzamy energię cieplną z naszych nowoczesnych kotłowni gazowych i wyłączając ogrzewanie, kiedy nie korzystamy z pomieszczeń. Nie otwieramy okien, kiedy grzejniki są ciepłe.

- trawniki kosimy RAZ W ROKU* i obsadzamy tereny zielone roślinnością niewymagającą dużych ilości wody. Tworzymy zielone miejsca relaksu w naszych obiektach.

Wiemy, że mamy tylko jedną planetę i chcemy, żeby nasi potomni mogli na tej planecie żyć w szczęściu. Wierzymy, że zmieniając swoje postawy i przyzwyczajenia możemy dawać dobry przykład i oddziaływać na lokalną społeczność. Dlatego, korzystając z naszej oferty, postępuj zgodnie z powyższymi zasadami, a jeśli masz pomysł na nowe działania chroniące środowisko - poinformuj nas o tym: osrodek@wokwronki.pl.

 

*Dlaczego koszenie trawnika jak najrzadziej jest ważne?

1. Zwiększa bioróżnorodność biologiczną

2. Tworzy bazę pokarmową dla  owadów  zapylających

3. Zatrzymuje wodę opadową w miejscu

4. Zwiększa wilgotność powietrza w otoczeniu

5. Obniża temperaturę powietrza w otoczeniu

6. JEST DZIAŁANIEM NA RZECZ ODWRÓCENIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH