Wroniecki Ośrodek Kultury
Powróć do: Grupy i zespoły WOK

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach powstał z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora. 

Zespół Założycielski utworzyli:
Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór,
Dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury Michał Poniewski,
Prezes Fundacji "Femina Project" Karolina Bloch oraz wiceprezes tejże Fundacji Karolina Stróżyńska-Matuszewska.

UTW działa w oparciu o struktury Wronieckiego Ośrodka Kultury i powołany do życia został dnia 1.02.2013 r. Zarządzeniem nr 3/2013 r. Dyrektora WOK. 

Prace UTW reguluje Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronkach.

Wpłaty za zajęcia można uiszczać w kasie Wronieckiego Ośrodka Kultury w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00 lub na konto bankowe WOK: BS Wronki 17 8961 0002 0000 0000 0824 0001 z podaniem w tytule: UTW, imię i nazwisko słuchacza, nazwa zajęć.