Wroniecki Ośrodek Kultury

Stowarzyszenie

wsk 

 Wronieckie Stowarzyszenie Kultury to młoda i prężnie rozwijająca się organizacja pozarządowa, która powstała w lutym 2014 roku. Jej członkami są mieszkańcy Wronek i okolic, którzy chcą wspierać rozwój kultury w naszym regionie, zwłaszcza kultury ludowej.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest kultywowanie i promowanie polskiego folkloru, wspieranie działalności Zespołu Folklorystycznego „Marynia” oraz upowszechnianie społecznie pozytywnych wzorców aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Ponadto, Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną m.in. będąc co roku współorganizatorem koncertu charytatywnego w ramach ogólnopolskiej akcji „Kapele Serc” na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Od 2019 jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o „Wielkopolski Bat”, który rokrocznie jest wyjątkowym świętem tańca polskiego. W wydarzeniu tym udział biorą pary reprezentujące ośrodki taneczne z całej Polski.

 

Przekaż darowiznę

Również Ty możesz wesprzeć działania Wronieckiego Stowarzyszenia Kultury przekazując darowiznę na cele statutowe!

Numer konta bankowego:  24 1240 3754 1111 0010 7371 8506