Wroniecki Ośrodek Kultury

Publikacje

Muzeum Ziemi Wronieckiej prowadzi działalność naukową i wydawniczą. Efektem tych działań są publikacje przygotowywabe przez pracowników Muzeum Ziemi Wronieckiej.

MZW we Wronkach od 2015 roku wydaje Zeszyty Muzealne MZW. Zeszyty można zakupić w naszym Muzeum.

Do chwili obecnej wydano następujące numery:

  • Zeszyt Muzealny 1(1)2015 = "Stanisław Zgaiński - artysta, nauczyciel, żołnierz", Wronki 2015, ISBN 978-83-939046-0-0, ISBN 978-83-939046-3-1
  • Zeszyt Muzealny 1(2)2016
  • Zeszyt Muzealny 1(3)2018 - "Żydzi we Wronkach i Wartosławiu - hostoria, dziedzictwo, pamięć", Wronki 2018, ISBN 978-83-939046-0-0, ISBN 978-83-939046-5-5

Poza tym wydawane były również inne pozycje:

  • :20 lat Muzeum Ziemi Wronieckiej:, Wronki 2014

Wspieramy także innych twórców. Mamy współudział w wydaniu poniższych publikacji:

  • "Wronki, jakich nie znacie...", Jacek Rosada, Wydawnictwo "Goniec Ziemi Wronieckiej", Wronki 2014, ISBN 978-83-938759-0-0
  • "Wronki, jakich nie znacie... część II", Jacek Rosada, Wydawnictwo "Goniec Ziemi Wronieckiej", Wronki 2015, ISBN 978-83-938759-4-8
  • "Najstarsza budowla we Wronkach", praca zbiorowa pod red. Marii Gierak, Wyd. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.