Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Kinoteatr „Gwiazda"

Regulamin Kinoteatru "Gwiazda"

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury 
nr 12/2014 z dnia 15.10.2014 r.REGULAMIN KINA

Regulamin określa zasady korzystania z Kinoteatru „Gwiazda” działającego 
w ramach Wronieckiego Ośrodka Kultury. 
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2. Wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

3. Bilet ważny jest na wyznaczoną datę, godzinę, seans i miejsce.

4. Bilety należy zachować do końca trwania seansu do ewentualnej ponownej kontroli.

5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.

6. Fotel kinowy należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie miejscem.

7. Podczas seansów filmowych w Kinoteatrze „Gwiazda” zabrania się:

a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz.U. z 1994, Nr 43, poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)
DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ
a osoba dokonująca nagrania zostanie zatrzymana.

b) korzystania z telefonów komórkowych,

c) spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków niedozwolonych prawem,

d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie,

e) wprowadzania zwierząt,

f) wchodzenia na scenę, za kulisy, do garderób,

g) dotykania i manipulowania przy ekranie, głośnikach, lampach i innych urządzeniach infrastruktury kinowej.

8. Klient, który zakupił bilet wcześniej, a przychodzi w stanie nietrzeźwym, nie będzie wpuszczony na salę kinową.

9. Zabrania się wnoszenia na salę kinową artykułów spożywczych zakupionych poza bufetem kinowym.

10. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali widowiskowo-kinowej czystości.

11. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

12. Za rzeczy pozostawione w Kinoteatrze „Gwiazda” nie ponosimy odpowiedzialności.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać we Wronieckim Ośrodku Kultury (ul. Poznańska 59) lub w kasie Kinoteatru „Gwiazda” (ul. Poznańska 44).

2. Bilety można nabywać:

a) w kasie Wronieckiego Ośrodka Kultury (ul. Poznańska 59) – czynna w dniach i godzinach określonych na stronie www.wokwronki.pl

b) w kasie Kinoteatru „Gwiazda” - czynna tylko w dniu wyświetlania seansów – na godzinę przed pierwszym planowanym seansem do rozpoczęcia ostatniego planowanego seansu.

c) przez system sprzedaży on-line na stronie www.wokwronki.pl w zakładce „Kup bilet”.

3. Rezerwacji biletu można dokonać tylko osobiście lub telefonicznie w kasie Kinoteatru. 

4. Przy zakupie biletów przez system sprzedaży on-line obowiązuje odrębny Regulamin, który znajduje się na stronie www.wokwronki.pl w zakładce „Kinoteatr”.

5. Sprzedaż internetowa możliwa do 1 godz. przed wybranym seansem.

6. Pracownik kasy może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

a) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, ze względu brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów;

b) w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów;

c) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba że jest w towarzystwie opiekuna prawnego;

d) sił i zdarzeń losowych.

7. Zwrot biletów zakupionych w kasie WOK lub Kinoteatru „Gwiazda” możliwy jest najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem danego seansu po okazaniu biletu wraz z paragonem fiskalnym. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów po rozpoczęciu danego seansu.

8. Pracownik kasy ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

a) klient po rozpoczęciu seansu filmowego chce zwrócić bilet z powodów niezależnych od Kinoteatru „Gwiazda”;

b) klient po częściowym udziale w seansie filmowym chce zwrócić bilet z przyczyn niezależnych od Kinoteatru „Gwiazda”;

c) klient wykupił bilet na 2 kolejne seanse, lecz podczas pierwszego nie stosował się do Regulaminu Kinoteatru „Gwiazda”i został wyproszony z budynku Kinoteatru.

9. Wroniecki Ośrodek kultury zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze kina.

10. Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów regulowane osobnym zarządzeniem Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury:

a) bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej, studentom do 26 roku życia, nauczycielom, słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronkach oraz emerytom i rencistom - osoby posiadające bilet ulgowy zobowiązane są przed wejściem na salę do okazania dokumentu  uprawniającego do ulgi,

b) bilet grupowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej liczącej minimum 20 osób (dla grup przedszkolnych i szkolnych - 2 opiekunów gratis),

c) bilet rodzinny przysługuje członkom rodziny 3+ za okazaniem ważnej Karty Dużej Rodziny - każda osoba zakupująca bilet rodzinny musi posiadać przy sobie stosowny dokument,

d) bilet normalny przysługuje każdej osobie, niekwalifikującej się do zakupu biletu ulgowego lub grupowego,

e) wejście darmowena podstawie decyzji Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury

f) karnet normalny/ulgowy na 5 seansów filmowych (do nabycia w Kasie WOK lub Kinoteatru) ważny jest 3 miesiące od daty zakupu. Przed seansem filmowym należy zgłosić się z karnetem do kasy Kinoteatru w celu wyboru miejsca na widowni, czego potwierdzeniem będzie osobny bilet. Na podstawie karnetu może wejść na dany seans filmowy tylko jedna osoba. Posiadanie karnetu nie gwarantuje wejścia na seans filmowy w przypadku braku miejsc.

g)  karnet upominkowy normalny/ulgowy (do nabycia w Kasie WOK lub Kinoteatru) ważny jest 3 miesiące od daty zakupu. Przed seansem filmowym należy zgłosić się z karnetem do kasy Kinoteatru w celu wyboru miejsca na widowni, czego potwierdzeniem będzie osobny bilet. Posiadanie karnetu nie gwarantuje wejścia na seans filmowy w przypadku braku miejsc.

11. Ceny biletów na projekcje filmów w systemie cyfrowym mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

12. Wejście na seans poza repertuarem (seanse dodatkowe) dla grup przedszkolnych i szkolnych – 1 opiekun na 15 osób wchodzi za darmo.

13. Ograniczenia wiekowe dla poszczególnych seansów są sugerowane przez dystrybutora, lecz nie są obligatoryjne.

14. Podczas projekcji w systemie 3D należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D. Okulary są dostępne w kasie kina.

15. Ceny okularów na seanse w technologii 3D:

- Okulary (w 2 rozmiarach – dorosły, dziecięcy) - 5 zł

- Nakładki na okulary - 25 zł

16. Okulary zakupione w kasie stają się własnością KLIENTA, który może z nich korzystać wielokrotnie.

17. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problemy z odbiorem projekcji w systemie 3D - w takim przypadku Kinoteatr „Gwiazda” nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie widza w trakcie seansu w technologii 3D.

18. Wroniecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru obrazu, jeśli KLIENT wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z okularów niezakupionych w Kinoteatrze „Gwiazda”.

19. Wskazane jest odczekanie pół godziny po seansie w technologii 3D przed prowadzeniem pojazdu mechanicznego.

20. W celu zadbania o bezpieczeństwo w Kinoteatrze obiekt objęty jest monitoringiem. Zarchiwizowany materiał z monitoringu administrowany jest przez Wroniecki Ośrodek Kultury.

21. Interpretacja Regulaminu leży w gestii Kierownika Kinoteatru „Gwiazda” i Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.

22. Odwołania od Regulaminu należy kierować w formie pisemnej do Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.